Hakkımızda

İslam Hukuku Uygulama ve Araştırmaları Merkezi (İHAM), 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

İHAM, İslam Hukuku’nun güncel durumu ve gelişmelerine ilişkin araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları periyodik aralıklarla yayınlayarak İslam Hukuku literatürüne katkıda bulunmakla birlikte karar alıcıları, bilimsel çevreleri, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yürütülecek bilimsel çalışmaların merkezi olarak tasarlanmıştır.

Bu yönüyle İHAM, teorik çalışmaların yanında İslam hukukuyla alakalı güncel meseleleri de hukuki perspektifle ele almayı amaçlayan bir araştırma merkezi olma hedefindedir.

İHAM;

İslam Hukuku’nun güncel durumuna ve gelişmelerine ilişkin araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları periyodik aralıklarla yayınlayarak İslam Hukuku literatürüne katkıda bulunmayı,

İslam Hukuku’nu esas alan tahkim kuruluşlarının oluşumuna katkı sağlamayı,

Türkiye’nin İslam Hukuku alanında ihtiyaç duyduğu hukuki perspektife sahip, donanımlı uzman ve akademisyenlerin yetişmesine zemin oluşturmayı,

Öğrencilere İslam Hukuku alanında yürütülen akademik faaliyetlere katılım imkânı sunmayı,

İslami finans kuruluşlarının hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedef olarak benimsemiştir.