The Harmonization of Malaysian Law and Islam

Doç. Dr. Nor Asiah Binti Mohamad 18 Kasım 2019 tarihinde İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi'nde "The Harmonization of Malaysian Law and Islam" konulu konuşmasını yapmıştır. Doç. Dr. Mohamad, Malezya hukukun İslam hukukun prensiplerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin tarihi ve güncel süreci dinleyicilere aktarmıştır. Malezya'da azınlık grubu olan gayrimüslimlerin tabi olduğu hukuk ve şer'i hukuk arasında ortaya çıkan kanunlar ihtilafı sorunlarının nasıl çözümlendiğini anlatmıştır. 

Sayın Doç. Dr. Nor Asiah BİNTİ Mohamad ’ a teşekkür ederiz.